Avian influenza A viruses among occupationally exposed populations, China, 2014-2016, Emerging Infectious Diseases, 25(12), Quan, C., Wang, Q., Zhang, J., (…), Liu, W.J., Gao, G.F., 2019