Development of a pandemic of African Swine fever, Medycyna Weterynaryjna, 75(2), pp. 88-92. Pejsak, Z., Truszczyński, M., Tarasiuk, K. 2019